Promjena boje

gg

Rang lista studenata II, III, IV, V i VI godine studija koji su konkurisali za smještaj u studentskim domovima 2022/2023. 07. Nov 2022.Više...

Preuzmite rang listu u PDF-u07. novembar 2022. godine
Komisija za raspodjelu

 

Obavještenje 01 Nov 2022

"Obavještavaju se zainteresovani studenti koji žele SAMO ISHRANU (kategorija Abonenti studenti) da je rok za podnošenja zahtjeva elektronskim putem na adresi www.upisi.edu.me (E-Upis) produžen do 30. novembra 2022. godine.

 

Bodovna lista studenta II, III, IV, V i VI godine koji su konkurisali za smještaj u studentskim domovima za školsku 2022/2023. 28 Okt 2022Više...

Preuzmite bodovnu listu u PDF-u28. oktobar 2022. godine
Komisija za raspodjelu

 

Rang lista studenata I godine studija koji su konkurisali za smještaj u studentskim domovima 2022/2023. 27 Sep 2022.Više...

Preuzmite rang listu u PDF-u27. septembar 2022. godine
Komisija za raspodjelu

 

Izjava o preuzimanju duga za 2022-2023. godini

website

Preuzmite u PDF-u23. septembar 2022. godine
Komisija za raspodjelu

 

Bodovna lista studenata I godine studija koji su konkurisali za smještaj u Dom 2022/2023. 21 Sep 2022Više...

Preuzmite bodovnu listu u PDF-u21. septembar 2022. godine
Komisija za raspodjelu

 

POZIV STUDENTIMA

website

Pozivaju se svi zainteresovani studenti koji žele SAMO ISHRANU (kategorija Abonenti studenti) da iskoriste pogodnosti podnošenja zahtjeva elektronskim putem na adresi www.upisi.edu.me.Rok za prijavljivanje ove kategorije elektronskim putem je od 19. septembra do 31. oktobra 2022. godine. Nakon 31. oktobra 2022. godine web servis se zatvara i studenti ukoliko nijesu elektronskii podnijeli zahtjev biće u obavezi ako žele da ostvare pravo na ishranu da obezbjede i dostave sledeću dokumentaciju: potvrdu o studiranju, potvrdu o mjestu prebivališta i kopiju biometrijske lične karte.
Studenti koji učestvuju na Konkursu za prijem u dom u konkursu definisanom roku za to samim apliciranjem (ukoliko je prijava validna) bez obzira da li će ostvariti pravo na smještaj ili ne ostvaruju pravo na ishranu tako da naknadno apliciranje za ishranu nije potrebno.
Pravo na ishranu u domu mogu ostvariti studenti ustanova visokog obrazovanja i studenti posdiplomskih magistarskih i doktorskih studija ukoliko nijesu u radnom odnosu, koji se školuju van mjesta stanovanja, a koji imaju status studenta, odnosno upisan semestar odgovarajuće godine studija.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE ZA STUDENTE II, III, IV, V I VI GODINE STUDIJA I DVOGODIŠNJIH MASTER STUDIJA NA KONKURSU MINISTARSTVA PROSVJETE ZA PRIJEM U DOM ZA STUDIJSKU 2022/2023. GODINU JE OD 10. OKTOBRA DO 14. OKTOBRA 2022. GODINE.

 

STUDENTSKA KARTICA

website

Uvaženi studenti,

Obavještavamo Vas da nakon što ste uspješno podnijeli elektronsku prijavu za učešće na Konkursu za prijem u dom (na adresi www.upisi.edu.me) bez obzira da li ćete ostvariti pravo na smještaj ili ne ostvarujete pravo na ishranu bez dostavljanja dodatne dokumentacije. Vaše je samo da dođete u prostorije Računskog centra u objektu Plavog Dvora radi izrade studentske kartice (više na Studentske kartice kao i na studentska identifikaciona kartica). Cijena izrade studentske kartice iznosi 5e.

Očekujemo Vas

 

Rang lista učenika prijavljenih na konkurs za Đački dom Podgorica 31. Avg 2022.Više...

Preuzmite listu u PDF-u31. avgust 2022. godine
Komisija za raspodjelu

IZVJEŠTAJ O BODOVANJU UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2022/23 GODINU - BODOVNA LISTA 23. Avg 2022.Više...

Preuzmite listu u PDF-u23. avgust 2022. godine
Komisija za raspodjelu

K O N K U R S 22. jul 2022.

K O N K U R S
ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE U 2022/2023. GODINI

website

Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19, 74/20 i 104/21) i čl. 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG” br. 64/02, 31/05, 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 39/13, 47/17, 59/21, 76/21 i 146/21), čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16, 44/18 i 100/20) i čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 56/03 i „Službeni list CG”, br. 39/15 i 42/16), Ministarstvo prosvjete raspisuje

Opširnije

 

POZIV STUDENTIMA

website

Ministarstvo prosvjete poziva sve zainteresovane studente da učestvuju u aktivnosti „Priprema i pisanje priče iz života“. Aktivnost je namijenjena spajanju mladih (studenata) sa korisnicima usluga domova starih u Crnoj Gori: JU Dom starih „Podgorica“, JU Dom starih „Grabovac“ Risan, JU Dom starih „Bijelo Polje“ i JU Dom starih „Pljevlja“.

Posebno pozivamo studente sa prebivalištem u gradovima: Podgorica, Bijelo Polje, Pljevlja, Kotor, Herceg-Novi, Tivat, Risan, da podnesu prijavu kako bi bili u mogućnosti da lično posjete starije lice sa kojim će raditi na pripremi priče.

Cilj ove aktivnosti jeste promocija zajedničkog učenja i zajedničkog življenja mladih ljudi i ljudi u starijem životnom dobu. Njihov zajednički rad će rezultirati pričom iz života korisnika usluga doma. Sve napisane priče će biti objavljene na sajtu Ministarstvu prosvjete koji je posvećen promociji aktivnosti svih međunarodnih programa: www.infoeduco.me.


Takođe, sve priče će biti sakupljene i publikovane u štampanom i online formatu.


Projektom je predviđen simboličan honorar za studente učesnike u ovoj aktivnosti.


Vaše prijave možete slati na mejl adresu: natalija.djaletic@gmail.com.


Prijava se nalazi u prilogu.Krajnji datum slanja prijava: 10. jun 2022.


Ova aktivnost je finansirana iz Erasmus+ projekta ME Adult Learning for 2022 – 2023, ME‒A‒AL ‒2023 koji se realizuje u okviru obrazovne mreže „Nacionalni koordinatori za implementaciju Evropske agende za učenje odraslih“, koji se realizuje u periodu od 2022 ‒ 2023. godine. Ova obrazovna mreža se u Crnoj Gori realizuje od 2015. godine.

Preuzmite fajl

Tekst je preuzet sa sajta infoeduco.me

 

Radionice: "Oni Žive" u Domu učenika i studenata Podgorica

website

U četvrtak, 17. marta u 18h zvanično će početi umjentička rezidencija međunarodnog projekta "Oni žive - studentski životi otkriveni kroz konceptualne umjetničke prakse" čiji je partner Dom učenika i studenata Podgorica, a lokalni partner projekta Institut za savremenu umjetnost.

Umjetnička rezidencija projekta "Oni žive" u Podgorici podrazumijeva organizovanje niza radionica u kojima će učestvovati studenti koji žive u Domu. Radionice će se održavati u prostorijama Doma od 15. marta do 1. aprila, a umjetnica Milena Vukoslavović i kustoskinja Sonja Dragović će zajedno sa studentima istraživati prošla i sadašnja iskustva studentskog života u cilju realizacije umjetničkog projekta koji će rezultirati održavanjem izložbe u nekom od galerijskih prostora Podgorice....

Opširnije

 

SEMINAR NA TEMU SOCIJALNO-EMOCIONALNA USMJERENOST I ADAPTACIJA UČENIKA U DOMOVIMA UČENIKA 26. Decembar 2021.

website

U prostorijama JU Dom učenika i studenata-Podgorica održan je jednodnevni seminar za vaspitače u domovima učenika, pod nazivom „Socijalno-emocionalna usmjerenost i adaptacija učenika u domovima učenika“, akreditovan od strane Zavoda za školstvo Program je podržala NVO Pedagoški centar Crne Gore, a facilitatorke su Marijana Blečić i Marina Vujović (autor programa).

Opšti cilj programa: Usavršavanje, osnaživanje kompetencija i vještina vaspitača, stručnih saradnika (snage koje će pokrenuti procese ka prevladavanju i adaptaciji) u domovima učenika i internatima; pored vaspitno obrazovne važna je socijalizacijska uloga, odnosno pružanje i podsticanje iskustava učenicima koja će im pomoći(doprinijeti) u uspješnoj adaptaciji.

Specifični ciljevi programa: Unapredjivanje znanja, jačanje profesionalnih kompetencija vaspitača(stručnih saradnika ,pedagoga,psihologa,defektologa) u adaptaciji učenika u domskim (internatskim ) uslovima, sa posebnim osvrtom na razvijanje,podsticaj,stvaranja socijalne i emocionalne zrelosti kod učenika; unapređivanje rada na razvijanju analitičkog odnosa prema učenicima sa dolaskom u dom i identifikacija neophodnosti podsticanja onih učenika koji su u stanju lošeg snalaženja.

Uloga Domova (vaspitača i uprave) u pružanju podrške procesu adaptacije je velika i značajna, zato je adaptacija samostalna oblast u vaspitnom radu vaspitača. Uspješnost adaptacije u Domovima je od velikog značaja za dalje funkcionisanje, u novim, izazovnim situacijama ,u budućem životu učenika.

Vaspitači u domovima učenika, do sada nijesu bili ciljna grupa u ponuđenim programima Zavoda za školstvo, osim pomenutog, iz tog razloga se radilo o veoma značajnoj temi i događaju u oblasti vaspitnog rada vaspitača u domovima učenika i resursnim centrima, koja je ključna za probleme u podsticanju učenika-vaspitanika na adaptaciju. Polaznici seminara dobiće potvrdu o učešću na seminaru, od Zavoda za školstvo koja će im biti potrebna (zbog broja bodova) za narednu licencu za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Seminaru su prisustvovali vaspitači iz:

 • 1. JU Dom učenika i studenata- Podgorica
 • 2. JU Dom učenika i studenata -Nikšic
 • 3. JU Dom učenika i studenata-Kotor
 • 4. JU Dom učenika i studenata -Berane
 • 5. JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ Kotor
 • 6. JU Resursni centar za djecu i mlade Podgorica
 • 7. Obrazovni centar Plužine
 • 8. Obrazovni centar Šavnik
 • Obuka je bila interaktivnog tipa-radionice, u kontekstu razmjene iskustva, vaspitači su imali priliku da sadržaje povezuju sa vlastitim iskustvom i praksom na polju adaptacije u cilju njenog unapređenja u suočavanju i prevazilaženju ukupne socio-emocionalne adaptacije učenika.

  Teretana 18. Nov 2021.

  website

  Uvaženi studenti,

  Obavještamo Vas o mogućnosti korišćenja teretane u sklopu objekta II faze Novog studentskog doma.
  Pravo na korišćenje teretane imaju svi studenti koji posjeduju važeću studentsku ID smart karticu izdatu od strane JU Dom učenika i studenata Podgorica.
  Zainteresovani studenti pravo na korišćenje teretane mogu ostvariti na način što će izvršiti uplatu mjesečne članarine korišćenjem svoje studentske kartice na recepcijama objekta u kojem su smješteni ili u prostorijama Računskog centra (Plavi Dvor) ako je student korisnik usluge koja se odnosi samo na ishranu. Uplata mjesečne članarine dokazuje se računom i priznanicom na ime uplatioca koji se daju odgovornom licu za rad u teretani (trener, instruktor)
  Uplatom mjesečne članarine student ostvaruje pravo korišćenja teretane narednih 30 dana od dana uplate.
  Dnevni termin korišćenja teretane je 60 minuta.
  Mjesečna članarine iznosi 5€ (pet eura).
  Student teretanu može koristiti isključivo lično odnosno ne može je ustupati i dijeliti sa trećim licima.
  Student je prilikom ulaska u teretanu dužan da odgovornom licu za rad u teretani (trener, instruktor) preda svoju karticu radi provjere indetiteta i uplaćene članarine.
  Ako Vam zatrebaju dodatne informacije, molimo da nam se obratite.

  Vježbajte um i tijelo.

  Očekujemo Vas.

   

  Rang lista studenata master studija koji su konkurisali za smještaj u studentskim domovima 2021/2022. 08. Nov 2021.Više...

  Preuzmite rang listu u PDF-u  08. novembar 2021. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  O B A V J E Š T E NJ E
  STUDENTIMA MASTER STUDIJA STUDIJSKE 2021/22 GOD. 29. Okt 2021.

  Obavještavaju se studenti MASTER studija koji nijesu bili u mogućnosti predati potpunu dokumentaciju za smještaj u studentski dom za studijsku 2021/2022. godinu, da dopunu dokumentacije mogu izvršiti do 04. novembra 2021. godine , od 08 h do 14 h.

  Dokumenta za dopunu potrebno je predati u objektu „Stari studentski dom“, ul. Svetozara Markovića br. 86 , kancelarija za prijem dokumenata.

  Komisija za raspodjelu

   

  Bodovna lista studenata master studija koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2021/2022. 26 Okt 2021Više...

  Preuzmite bodovnu listu u PDF-u  26. oktobar 2021. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  Bodovna lista studenata II,III,IV ,V i VI GOD. koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2021/2022. 22 Okt 2021Više...

  Preuzmite bodovnu listu u PDF-u  22. oktobar 2021. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  Ispravka Konkursa za prijem učenika i studenata u domove u Crnoj Gori za 2021/2022. godinu 01 Okt 2021

  website

  Preuzmite konkurs u PDF-u  01. Oktobar 2021. godine

   

  Rang lista studenata I godine koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2021/2022. 23 Sep 2021Više...

  website

  Preuzmite bodovnu listu u PDF-u  23. septembar 2021. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  Bodovna lista studenata I godine koji su konkurisali za smjestaj u u JU dom učenika i studenata za 2021/2022. 16 Sep 2021Više...

  Preuzmite bodovnu listu u PDF-u  16. septembar 2021. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  Izvjestaj o bodovanju učenika školske 2021/22 god27. avgust 2021.

  website

  Preuzmite listu u PDF-u  27. avgust 2021. godine
  Komisija za raspodjelu

   

  O B A V J E Š T E NJ E
  O ORGANIZACIJI RADA U JU DOM UČENIKA I STUDENATA - PODGORICA ZA VRIJEME PRAZNIKA DRŽAVNOSTI 12. Jul 2021.

  I Zaposleni u Vapitnom sektoru, Ekonomsko finansijskom sektoru i Sektoru za pravne i opšte poslove, neće raditi 13. i 14. jula 2021. godine

  II Rad u Sektoru ishrane u skladu sa aktom broj 4110 od 12.jula 2021. godine, 13. i 14. jula 2021. godine biće organizovan na slijedeći način:
  - Kuhinja u Novom domu radiće od 10 do 18h.
  - Ostali objekti neće raditi za vrijeme praznika

  III Rad Tehničkog sektora za vrijeme praznika organizovaće se po posebnom rasporedu rukovodioca sektora. Recepcije će biti organizovane 24h

   

  Život za 30 eura u Studenskom domu u Podgorici 25. Maj 2021.

  Izvor - Radio Slobodna Evropa/Radio Liberty

   

  Izvještaj konkursne komisije za učenike za školsku 2020/2021. godinu

  website

  Preuzmite u PDF-u   

  OBAVJEŠTENJE 12. avgust 2020.

  website

  Poštovani korisnici,
  Obaviještavamo Vas, da će usluge smještaja i ishrane biti organizovane počev od 29.avgusta 2020. godine.
  Takođe Vas obaviještavamo, da ste obavezni pridržavati se propisanih mjera koje će Vam biti prezentirane prilikom useljenja.
  Dobro došli

   

  K O N K U R S 20. jul 2020.

  K O N K U R S
  ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2020/2021.GODINU

  website

  Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19 i 72/19) i čl. 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG” br. 64/02, 31/05, 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16 i 44/18) i čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 56/03 i „Službeni list CG”, br. 39/15 i 42/16), Ministarstvo prosvjete raspisuje

  Opširnije

   

  OBAVJEŠTENJE 09. jun 2020.

  Uvaženi studenti,

  Obavještavamo Vas da ste kao korisnici usluga JU Dom učenika i studenata-Podgorica u potpunosti oslobođeni plaćanja troškova smještaja i ishrane u ispitnom roku jun/jul 2020. godine. U tom smislu, treba da se javite sa studentskom karticom na recepcijama svojih smještajnih objekata izuzev studenata iz Srednjeg paviljona Starog doma koji treba da se jave na recepciji Plavog Dvora kako bi ostvarili ove pogodnosti.

  Abonenti i stanari Novog studentskog doma treba kao i do sada da se jave u Računskom centru (Plavi Dvor)

   

  Privremene smjernice za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 u učeničkim i studentskim domovima 01. Jun 2020.

  website

   

  OBAVJEŠTENJE 29. Maj 2020.

  Poštovani korisnici,

  Obaviještavamo Vas, da ćete usluge JU Dom učenika i studenata-Podgorica moći da koristite od 29. maja 2020. godine

  Takođe Vas obaviještavamo, da ste obavezni pridržavati se propisanih mjera koje će Vam biti prezentirane prilikom useljenja.

  Dobro došli.

   

  OBAVJEŠTENJE 16. Mart 2020.

  Poštovani korisnici,

  Obaviještavamo Vas, da lične stvari koje su ostale u našim objektima nakon donošenja odluke o prekidu rada na osnovu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja korona virusa, broj 8-501/20-129/167 od 13. marta 2020.godine, možete preuzeti svakog radnog dana u periodu od 08h do 14h

  U svakom od naših objekata ( Dom učenika, Plavi dvor, II faza Stari studentski dom, I i II faza Novog studentskog doma) aktivnosti po posebnim programima organizuju upravnici, kojima se možete obratiti u vezi sa preuzimanjem ličnih stvari.

  Takođe Vas obaviještavamo, da ste obavezni pridržavati se slijedećih mjera.

  • Dezinfekcija ruku sredstvima koja su postavljena na ulazu svakog objekta
  • Obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru
  • Poštovanje socijalne distance

   

  OBAVJEŠTENJE 16. Mart 2020.

  Obavještavamo vas da se u skladu sa Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja korona virusa prekida rad u JU Dom učenika i studenata-Podgorica u trajanju od najmanje 15 dana počev od 16. marta 2020. godine.

  Za sve potrebne informacije korisnici i druga lica mogu se obratiti na mail podgorica.sudentskicentar@gmail.com ili na kontakt tel 067 243 165

   

  Informator za studente 10. Mart 2020.

  website

   

  Brosura 10. Mart 2020.

  website

   

  Kako zaštiti sebe i druge 10. Mart 2020.

  Poster korona mjere
   

  Ako ste putovali u inostranstvo... 10. Mart 2020.

  Poster korona mjere
   

  Studentski Biznis Centar-Poslovni izazov Crne Gore 07. Februar 2020.

  website

  Studentski Biznis Centar (SBC) i ove godine, tradicionalno,organizuje Poslovni izazov Crne Gore –Školu preduzetništva i inovacija, za mlade koja će DESETU godinu zaredom u Podgorici okupiti najbolje srednjoškolce iz cijele Crne Gore. Tokom prethodnih godina Škola je sve više dobijala na popularnosti. Škola preduzetništva i inovacija za mlade –Poslovni izazov Crne Gore doprinosi savjetovanju mladih da prepoznaju sopstvene preduzetničke osobine, jačaju preduzetnički stav i podstiče ih na razmisljanje o pokretanju i sprovodjenju sopstvene poslovne ideje...

  Opširnije

   

  Međunarodna studentska indetifikaciona kartica 15. Januar 2020.

  website

  U svrhu širenja funkcionalnosti SMART kartice, koju JU izdaje studentima i učenicima korisnicima svojih usluga, i na druge institucije već godinama unazad obezbjeđeno je da kartica ima medjunarodnu dimenziju kroz korišćenje obilježja ISIC licence, a koja omogućava studentima razne benefite kako u zemlji tako i u inostranstvu.

  Opširnije

   

  Lakši prilaz studentima sa invaliditetom 15. Januar 2020.

  website

  U cilju prilagodjavanja objekta restorana sa kuhinjom licima sa invaliditetom u naselju Krusevac bb uradili smo pristupne rampe i liftno postrojenje. Prije izrade samih rampi I raspisivanja tendera za njih uradjeno je projektno rjesenje od strane projektantske firme Golden Project-arhitecture disigne supervision consulting.

  Opširnije

   

  Dinamičan razvoj ICT infrastrukture u JU 30 okt 2019

  Informacione tehnologije prestavljaju važan činilac u razvoju svakog studenta. Zahvaljujući stalnom unapređivanju informacionih tehnologija studenti koji borave u JU imaju sve uslove koji im olakšavaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti i pružaju mogućnost konstantnog i neograničenog pristupa internet sadržajima iz svih oblasti njihovog interesovanja.

  Kako je potreba za internetom sve veća u proteklom periodu pristupili smo ozbiljnom projektovanju i realizaciji rješenja mrežne infrastrukture koja studentima omogućava kvalitetan i konstantan pristup internetu.

  Na osnovu analiza i projekata koje smo realizovali urađeni su veliki infrastrukturni zahvati na ugradnji savremene telekomunikacione, optičke i bežične mrežne infrastrukture u svim objektima JU. Instalirani su najnoviji kablovski sistemi veza i najsavremenija mrežna oprema.

  Danas imamo skoro pa 100% bežičnu pokrivenost internetom cijelog kampusa. Sve to je obezbjeđeno najsavremenijom mrežnom i WiFi opremom. Instalirano je preko 100 visoko performantnih indoor i outdoor wireless Access point-a sa kojim se centralizovano upravlja pomoću wi-fi kontrolera. Administratori JU na jednostavan i efikasan način svim pristupnim tačkama (AP) isporučuju sistemske polise, najnovije firmware i ostale upravljačke komande.

  Pored WiFi mreže za objekte Novi Studenski dom -I faza i Plavi Dvor odrađene su optičke UP link interkonekcije do svih soba i studenti u ovim objektima osim Wi-Fi imaju obezbjeđen pristup internetu sa Gigabit Ethernet priključnicama.

  Šef računskog centra i mrežnih komunikacija
  Marko Bulajić

   

  Radno i tokom ljata 12 Sep 2019

  website

  JU Dom učenika i studenata-Podgorica po okončanju školske odnosno studijske godine, organizuje pružanje ugostiteljskih usluga (smještaj i ishrana) za potrebe međunarodne razmjene studenata, organizovanja sportskih, kulturnih i drugih manifestacija a po zahtjevima ustanova visokog obrazovanja, sportskih, kulturnih i drugih subjekata.

  Opširnije

   

  Obavještenje o sprovođenju odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru 24 Jul 2019

  Javni poziv Preuzmi

  Odluka o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru Preuzmi

  Obrazac zahtjeva za spoprazumni prestanak radnog odnosa Preuzmi

   

  Studenti će imati još bolje uslove 08 jul 2019

  website

  Opširnije

   

  Arhitektonski fakultet darovao akvarele i crteže 16 Jun 2019

  website

  U okviru otvorene saradnje izmedju arhitektonskog fakulteta iz Podgorice i JU Dom učenika i studenata, fakultet je poklonio 16 radova – akvarela i crteža, čiji su autori studenti, i time oplemenio novi enterijer studentske kafiterije I restorana Novog studentskog doma.

  Opširnije

   

  Uređenje dvorišnih i zelenih površina 13 Maj 2019

  website

  Tretirajući prostor kao značajan resurs JU Dom učenika i studenata –Podgorica kroz osmišljene akcije kreira dvorišni ambijent i unutrašnje prostore
  Uređenje dvorišnih prostora obuhvata održavanje zelenih površina, parkovskog rastinja i raznih cvjetnih vrsta, uz nadzor stručnih lica iz oblasti hortikulture, korišćenje sistema za navodnjavanje i svih drugih mjera koje se primjenjuju zavisno od godišnjeg doba.

  Opširnije

   

  Nova rasvjeta u sobama,hodnicima i recepciji

  website

  Jedan od prioriteta za sve bolje uslove stanovanja i drugih savremenih zahtjeva naših korisnika,je poboljšanje i preduzimanje mjera energetske efikasnosti. Zato se, u Domu osim redovnog tehničkog održavanja,rekonstrukcije i sanacije prate i savremeni trendovi i nove tehnologije. Zamjena rasvjete LED svjetiljkama,je još jedan u nizu koraka koje je Ustanova preduzela,sa ciljem poboljšanja rasvjete.Za najmoderniju tehnologiju na polju osvjetljenja koju smo primijenili,izvršena je rekonstrukcija rasvjete koja je podrazumijevala kompletnu zamjenu starih svjetiljki štedljivim led sijalicama. Led svjetiljke, izradjene sa novom,tzv.LED tehnologijom, osim uštede i estetske prednosti, ,daju više svjetlosti i kvalitetniju rasvjetu-boja njihovog svijetla je najbliža dnevnom svijetlu.

  Opširnije

   

  Internet u domu – prati razvoj informacionih tehnologija 16 Nov 2018

  website

  Kontinuirani rad na poboljšanju kvaliteta internet usluge namijenjene studentima i učenicima JU je nastavila i u ovoj godini. Tako je, tokom ljeta, realizovan projekat proširenja SKS-a i optičke mreže za Novi studentski dom (I faza). Projektom je predviđeno da kompletan sistem bude baziran na kombinaciji dvije vrste kablova – multimodnom optičkom kablu 50/125 mikrona i kablu sa bakarnim parnicama –S/FTP i da se u u svakoj sobi (181 soba) u I fazi obezbjedi pristup internetu sa dvije RJ45 utičnice po sobi. Takodje projektom je predviđeno da se po četiri sobe (četiri sobe u okviru jednog kvarta) grupišu u jedno LAN čvorište koje optikom povezuje na centralnu rek sobu smještenu u prizemlju objekta...

  Opširnije

   

  Sistem grijanja spreman za predstojeću sezonu 14 Nov 2018

  website

  Jedan od najznačajnijih segmenata za naredni period hladnijeg vremena i zimske sezone je sistem grijanja, klimatizacije i ventilacije prostora. Riječ je o izuzetno velikim i razuđenim sistemima koji se nalazi na dvije lokacije: u Ulici Svetozara Markovića sa dvije zgrade za stanovanje, kuhinjskim blokom Studentskom poliklinikom, i u Sity kvartu, odnosno studentskom gradu(Novi studentski dom) sa dvije faze za stanovanje, kuhinjskim blokom i klubovima , gdje je za učenje i rad neophodno kvalitetno grijanje...

  Opširnije

   

  JU-Prostori -Zajedničko korišćenje i druženje 08 Nov 2018

  website

  Zajednički prostori u kojima studenti i učenici provode slobodno vrijeme, uz druženje i razmjenu iskustava, opremljeni su, pored ostalog, i priključcima za kablovsku televiziju sa najsavremenijim uređajima. Na tim mjestima su postavljeni televizori velike rezolucije i obima ekrana. U zajedničkim prostorima je i najkavlitetnija oprema koja omogućava najbolji pristup internetu. Tu se studenti druže, gledaju kablovsku televiziju, razmjenju iskustva, prate putem interneta savremena dostignuća iz pojedinih naučnih disciplina i koriste litertauru u elektronskoj formi.

  Opširnije

   

  Obilježen svjetski dan knjige 24 April 2018

  Svjetski dan knjige

  JU Dom učenika i studenata povodom obilježavanja Svjetskog dana knjige i autorskih prava, je 23.aprila 2018.godine podržala i promovisala manifestaciju.

  Opširnije

   

  Otvorena još jedna savremena čitaonica 18 Mart 2018

  Kafeterija Novi dom

  JU Dom učenika i studenata nastavlja sa bogaćenjem i adaptacijom prostora značajnih za učenje i prijatan boravak učenika i studenata
  Studenti u Novom studetskom domu dobili su specijalizovanu čitaonicu smještenu u Upravnoj zgradi u Studentskom naselju „Kruševac“.

  Opširnije

   

  Internet u Novom studentskom domu 11 Sep 2017

  Kafeterija Novi dom

  Zaključno sa 1. Septembrom izvršena je instalacija i pustena je u rad visoko performantna bezična internet infrastruktura u II fazi Novog studenskog doma. Ovakvom vrstom konekcije su već pokriveni studentski restorani, sve čitaonice kao i recepcija I faze Novog studentskog doma.

  Opširnije

   

  Kafeterija Novi i Stari dom 03 Sep 2017

  Kafeterija Novi dom

  U novim objektima bogatija gastronomska ponuda za učenike i studente.

  Opširnije

   

  MOMCI, HVALA VAM ŠTO STE PRVI ZAPJEVALI! 23 Avg 2017

  website

  I ove godine JU Dom učenika i studenata je bila domaćin učesnicima Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina koje je održano od 10.do 21. avgusta u Podgorici.
  Oko 250 igrača, trenera i ostalih saradnika iz 16 zemalja Evrope je zajedno sa radnicima JU svakodnevno i u izuzetnoj saradnji, a uz posebne zahtjeve i nacine ishrane planirala i na zadovoljstvo svih učesnika realizovala do kraja ove aktivnosti.
  Ovo nije prvi put da JU organizuje ovakve aktivnosti, već su na osnovu ranije uspješno organizovanih manifestacija za igrače do 20 godina, Svjetska košarkaška organizacija (FIBA) i Košarkaški savez Crne Gore odredili našu JU za jednog od domaćina koja je uspješno završila sve ove aktivnosti.

  Opširnije

   

  Etički kodeks 15 Mart 2013Više...

  Na osnovu člana 31 b stav 1 tačka 7 Opšteg Zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list CG", br. 45/10 i 45/11) i člana 15 statuta Upravnog odbora JU Dom učenika i studenata Podgorica usvojen je etički kodeks

   

  Studentska kartica više...

  Studentska kartica

  Saznajte više o ovoj kartici

  • Šta je studentska kartica?
  • Kako se dobija?
  • Ko ima pravo na studentsku karticu?
  • Gdje se može izvaditi?
  • Čemu služi studentska kartica?

   

  Vodič za slobodan pristup informacijama

   

  Smještajni kapaciteti

  Plavi dvor

  Studentski dom

  I Faza

  Novi studentski dom

  II Faza

  Studentski dom

  Stari dom

  Studentski dom

  Djački paviljon

  Učenički dom